ATENȚIE! Pentru a accesa platforma de cursuri APPE (denumită în trecut SchoolMate.ro), accesați scoala.appe.ro.

Please enter your email address.
Vei primi prin email o legătură pentru a crea o parolă nouă.