Revista Educație financiară pe înțelesul tuturor

Revista „Educație financiară pe înțelesul tuturor” are o periodicitate trimestrială. Prin revista se realizează un bilanț al proiectului de educație financiară derulat în trimestrul anterior. Elevii incluși în proiect au deschis porțile învățării instituționalizate a noțiunilor de bază ale educației financiare pe care le-au promovat și în familiile lor, extinzând paleta celor care studiază disciplina de la elevi și dascăli la părinți, frați/surori sau bunici și întărind triada parinte-copil-educator.

Prin revistă am dorit să realizăm diseminarea informațiilor referitoare la etapele derulării proiectului de educația financiară, evenimentele care s-au desfășurat în școli și impactul lor, opiniile cadrelor didactice, părinților și elevilor, rezultatele obținute la clasă în urma predării disciplinei opționale, precum și motivarea dascălilor și elevilor în elaborarea unor lucrări de calitate prin promovarea acestora în revistă.
În plus, în revistă au fost abordate teme de istorie bancară prin prezentarea Sucursalelor Regionale ale BNR sau a Imprimeriei BNR. Ciclul prezentând istoria bancnotelor românești a fost combinat cu prezentarea diferitelor personalități ale culturii românești. De asemenea, preocuparea pentru a înțelege filosofia banilor a continuat cu eseuri despre economisire sau diferența dintre dobândă și camătă, au fost abordate concepte noi cum ar fi cerere și ofertă, monede pentru investiție din aur, produse de economisire pentru copii ale băncilor din România, despre societăți de asigurare etc.

Revista va sărbători în luna iunie 2023, 10 ani de la apariție.

Se distribuie în cca 16.000 exemplare (4.000 exemplare pe semestru) la Ministerul educației, ISMB și ISJ-uri în țară, școli, bănci, BNR centrală și agenții și sucursale ale BNR din țară, IBR, ARB, ASF etc.
Prin revista popularizăm rezultatele obținute de elevi în domeniul educației financiare (planșe, proiecte, compuneri, pliante) și metodele și tehnicile moderne utilizate de dascăli, dar anunțăm și calendarul evenimentelor de educație financiară din trimestrul respectiv (organizarea de conferințe interne și internaționale pe teme de educație financiară, simpozioane și concursuri naționale, cum ar fi Olimpiada Micilor bancheri).Descarcă auxiliar curricular