Cum poate studia și copilul meu?

Începând cu anul școlar 2013-2014, Educația financiară a fost introdusă în curriculum-ul național și poate fi studiată ca disciplină opțională la nivelul învățământului primar. Acest lucru înseamnă că, Educația financiară se predă ca disciplină opțională, pe baza programei școlare Educație financiară – învățământ primar, aprobate prin ordin al ministrului educației.

Pentru studierea acestei discipline opționale, este necesar ca părinții să-și exprime opțiunea de a studia materia  în cadrul ședințelor cu părinții.

În momentul în care dascălul supune la vot alegerea opționalului, părinții trebuie să solicite studierea Educației financiare din mai multe considerente avantajoase și pentru dascăli:

  • gratuitatea materialelor, cât și faptului că pentru predarea disciplinei dascălii beneficiază de materiale didactice (manual, caietul elevului, ghidul de predare pentru învățător, culegere de subiecte pentru concursul “Olimpiada micilor bancheri”, revista proiectului cu periodicitate trimestrială „Educație financiară pe înțelesul tuturor”, modele de proiecte și exemple de bună practică);
  • promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii în echipă prin simpozioane, conferințe etc.;
  • încurajarea originalităţii în procesul instructiv-educativ prin realizarea de proiecte de educație financiară și premierea celor mai bune;
  • stimularea creativităţii, imaginaţiei şi a comunicării interdisciplinare prin publicarea în revista proiectului a celor mai bune lucrări ale copiilor;
  • finalitatea cunoaştereii diverselor modalități de lucru, strategii de predare a disciplinei, abordări transdisciplinare ș.a., în scopul obţinerii performanţelor școlare şi al dezvoltării unui stil propriu de muncă, mai ales, în direcţia încurajării acţiunilor care permit asigurarea calităţii și inovației în educaţie prin schimbul de experiență realizat între dascăli, metodiști etc.;
  • îmbinarea elementelor formale (teoria, școala) cu cele non-formale (vizitele dascălilor și elevilor la Muzeul BNR, la sediile BNR din teritoriu sau la sediile altor banci comerciale);
  • predarea interdisciplinară a acestui curriculum școlar,  prin joc de rol, realizarea de proiecte și îmbinarea matematicii financiare cu antreprenoriatul, desenul, istoria, limba română, tehnica negocierii etc.

După ce se alege opționalul în cadrul ședințelor cu părinții se semnează de către toți părinții  procesul verbal al ședinței. Acesta este înmânat spre analiză și avizare directorului școlii. Dascălul care a ales opționalul realizează o fișă de avizarea a opționalului care trebuie semnată de inspectorul școlar de învățământ primar. În perioada ianuarie – iunie 2017, dascălii care doresc studierea opționalului pot solicita înscrierea direct pe site-ul www.appe.ro prin completarea formularului tip sau pot solicita înscrierea în proiectul de educație financiară la adresa de mail: ligia.golosoiu@appe.ro.

Pe baza înscrierii, în luna septembrie 2017, toți dascălii înscriși vor primi gratuit auxiliarele curriculare.