Chestionar cadre didactice


  Chestionarul de față urmărește explorarea gradului de satisfacție ale cadrelor didactice referitoare la studierea disciplinei Educației financiară ca disciplină opțională și la posibilitățile de ameliorare a acestui proces.


  Răspunsurile sunt confidențiale şi vor fi folosite exclusiv în scopul prelucrării lor statistice. Acest chestionar nu presupune răspunsuri corecte sau greșite, ci doar răspunsuri care se potrivesc cel mai bine cu opiniile tale și cu situațiile reale pe care le-ai întâlnit în școală. Te asigurăm că opiniile tale nu vor fi transmise altor persoane, chestionarul fiind anonim (nu ți se solicită nume sau prenume sau alte date de identificare). De aceea, te rugăm să răspunzi sincer la toate întrebările.

  A. Informații despre tine și despre școala ta

  Școala:

  Localitate:

  Județ

  Mediul de rezidență a școlii:

  Specialitatea de pe diploma de studii:

  Genul:

  Q1. În opinia ta, școala în care predați este o școală:

  Q2. În anul școlar precedent ați propus discipline opționale?

  Q3. În cazul în care ați răspuns Da la întrebarea precedentă, vă rog să menționați dacă elevii dumneavoastră/ părinții elevilor au optat pentru studirea
  disiplinei propuse.

  B. Stabilirea disciplinelor opționale

  Q4. Cum ați fost implicat în stabilirea propunerilor de discipline opționale? (marchează variantele pe care le consideri potrivite)

  Q5. Decizia cu privire la opționalele studiate în școală în ultimii doi ani școlari a fost luată de către:

  C. Opționale de succes în oferta școlii

  Q6. În ultimii ani școlari, ați avut în încadrare un opțional?

  Q7. Dacă da, te rugăm să menționezi denumirea opționalului/opționalelor predate, în ultimii doi ani școlari, care s-a bucurat de aprecierea elevilor și
  părinților acestora.

  Q8. În ce măsură aspectele de mai jos au asigurat succesul opționalului Educației financiară?
  1. mi-a plăcut modul în care elevii au fost interesați de temele prezentate

  2. atmosfera din clasă a fost mai plăcută la acest opțional, față de alte ore

  3. mi-au plăcut temele de la opțional, care s-au referit la probleme din viața de zi cu zi

  4. la acest opțional am folosit moduri de lucru (individual, în perechi, pe grupe) și activități de învățare variate

  5. am folosit materiale diverse şi interesante (de exemplu, planşe, hărți, fişe, filmulețe)

  6. elevii au fost încurajați mereu, nu au avut presiunea notelor

  7. am utilizat des Internetul şi diferite programe sau aplicații digitale

  8. clasa a fost amenajată altfel decât la celelallte ore

  9. Am invitat la ore alte persoane din afara școlii

  Alte aspecte pe care le-ai apreciat:

  D. Recomandări de îmbunătățire

  Q9. Numeşte o temă pe care ai fi vrut să o abordezi la ore, dar curriculum nu a
  surprins indeajuns:

  Dacă ai și alte idei, te rugăm să formulezi propuneri de îmbunătățire a disciplinei
  opționale Educație financiară pentru ca acestea să fie pentru tine o experiență de
  învățare motivantă și utilă.

  E. Despre opționalul de Educxație financiară

  Q10. Consideraţi că studierea educaţiei financiare este necesară în formarea
  competențelor transversale ale elevilor?

  Q11. De la ce nivel de studiu credeți că ar trebui începută educaţia financiară?

  Q12. Consideraţi necesară continuarea educaţiei financiare la nivelul învăţământului gimnazial, pentru cei care au început deja studiul ei la clasele
  primare?

  Q13. Cum consideraţi că este necesară studierea educaţiei financiare în şcoală?

  Q14. Care credeți că sunt principalele nevoi în implementarea cu succes a programului de educație financiară?

  Q15. Elevii dvs. au fost încântati de opționalul "Educație financiară"?

  Q16. Care sunt principalele teme pe care elevii dvsle considera ca fiind cele mai interesante? Vă rugăm să marcați trei dintre acestea.

  Q17. Care sunt activitățile care le-au plăcut elevilor dvs. în cadrul acestui opțional?

  Q18. Informațiile aflate la opționalul "Educație financiară" îl vor ajuta pe elevii dvs. să:

  Q19. Care sunt aspectele pe care considerați că ar trebui să le îmbunătățim la acest opțional?

  Q20. În opinia dvs. opționalul "Educație financiară" ar trebui să fie în continuare popularizat în școli?

  Q21. Cum evaluaţi utilitatea formării cadrelor didactice?

  Q22. Sugerați câteva activități nonformale pe care le considerați oportune:

  Q23. În ce măsură temele abordate la curs se reflectă în practica financiară curentă?

  Q24. Cum considerați că poate fi îmbunătățit circuitul informației în implementarea proiectului, începând de la promovare, informare și distribuție a materialelor în școli?

  Q25. Enumerați câteva căi de popularizare a opționalului de Educație financiară.