Proiectul de implementare a disciplinei opționale educație financiară la nivel național

Bazele proiectului au fost puse în luna februarie a anului 2007, atunci când doamna Ligia Georgescu – Goloșoiu a fost invitată la emisiunea pentru copii „Kids Mania” din cadrul postului de televiziune B1TV. Tema emisiunii a fost „Banii şi importanţa lor”, iar la emisiune au participat copii cu vârste cuprinse între 8 şi 11 ani, care s-au dovedit a fi foarte interesaţi să ştie cât mai multe lucruri despre bani, respectiv despre apariţia acestora, formele pe care le îmbracă banii, funcţiile, utilitatea lor etc. Emisiunea s-a bucurat de un rating ridicat, fiind urmărită atât în ţară, cât şi în străinătate.

Identificând nevoia copiilor din România de a cunoaşte cât mai multe detalii despre bani şi despre bănci şi având în vedere faptul că acest subiect nu prea a fost tratat în literatura pentru copii, autoarea a fost motivată să elaboreze o carte cu ilustraţii, dedicată copiilor, în care să prezinte pe înţelesul lor câte ceva din acest vast subiect. Astfel a fost elaborată cartea „Banii pe înţelesul copiilor”. Această carte a apărut la Editura Didactică şi Pedagogică în luna iunie 2007 într-un tiraj de 3000 exemplare, stoc care a fost lichidat încă din luna aprilie 2008.

Încă din faza de elaborare a cărţii, am pus accentul pe ceea ce este mai important pentru copii şi anume să-i învăţam cum să economisească de mici banii, întrucât bunul obicei al economisirii începe de la o vârstă fragedă. Explicându-le copiilor importanţa şi procedurile economisirii, precum şi operaţiunile băncii, în general, cartea contribuie la conferirea unei încrederi a copiilor în bănci, dar şi la deprinderea procedeului economisirii şi cheltuirii banului cu înţelepciune”.

Din studiile comparative realizate în diverse ţări pe problematica în cauză, s-a observat că elevii din aceste ţări, inclusiv cei de pe continentul american, sunt familiarizaţi de mici cu noţiunile legate de bani şi bănci, având în vedere că la nivelul ţărilor dezvoltate au fost deja introduse în şcoli aceste noţiuni. De exemplu, „lecţia de finanţe” este o disciplină opţională în şcolile din Anglia, unde copiilor le sunt predate elemente esenţiale pentru a fi pregătiţi să-şi gestioneze eficient bugetul personal.

Având în vedere conţinutul educaţional specific al acestei cărţi, precum şi preocuparea constantă pentru educarea în domeniul economic a publicului larg şi, în special, a copiilor, au fost organizate în anul 2007 mai multe lansări ale cărţii „Banii pe înţelesul copiilor”, respectiv la sediul Casei Corpului Didactic (13 octombrie 2007), la Librăria Mihai Eminescu (18 octombrie 2007), la sediul central al Bibliotecii Metropolitane (29 octombrie 2007) din Bucureşti, precum şi la Şcoala Europeană (noiembrie 2007). Cartea a fost, de asemenea, lansată de Editura Didactică şi Pedagogică şi la Târgul Internaţional GAUDEAMUS – Carte de Învăţătura, organizat de Societatea Română de Radiodifuziune la ROMEXPO, precum şi la Târgul Minilibri – Târgul de carte pentru copii, organizat la Teatrul Ion Creangă din Bucureşti.

Cartea a fost prezentată la diverse posturi de televiziune precum şi la radio.

Prima ediţie a cărţii s-a bucurat de un real succes atât în rândul copiilor, cât şi al dascălilor acestora, în felul acesta aflând şi opinia copiilor cu privire la utilitatea cărţii. Ca urmare a sugestiilor formulate şi de specialiştii din Ministerul Educaţiei, Ligia Georgescu – Goloșoiu a elaborat ediţia a II a revizuită şi îmbunătăţită a cărţii „Banii pe înţelesul copiilor”. Cartea a fost editată tot de Editura Didactică şi Pedagogică într-un tiraj de 4.000 exemplare, stocul fiind deja epuizat şi de aceea, a fost suplimentat cu încă 2.000 exemplare.

Această ediţie a fost lansată la Târgul de carte de la ROMEXPO „Bookfest” în data de 7 iunie 2008, în prezenţa copiilor şi a reprezentanţilor Raiffeisen Bank SA cu sprijinul căreia a fost posibilă apariţia ediţiei a doua a cărţii.

Pentru a veni tot mai mult în sprijinul copiilor din România de a înţelege şi de a reţine cât mai multe date şi informaţii din carte, am elaborat şi un „Caiet al elevului” cu aplicaţii practice care respectă principiile psiho-pedagogice deja cunoscute ale învăţării, dar recomandă şi metode noi, atractive de predare, cum ar fi prin joc sau prin “Arta prezentării vizuale”. De asemenea, caietul elevului ţine seama şi de cele mai adecvate metode în predarea de către dascăli a acestor noţiuni noi în cadrul unei discipline cu caracter opţional la şcoala primară intitulată „Educaţia financiară – Banii pe înţelesul copiilor”.

Prin jocurile distractive, rebusurile şi desenele de colorat din Caiet se urmăresc, de fapt, repetarea şi fixarea noţiunilor teoretice introduse prin carte. Astfel, folosind un limbaj simplu şi clar, apelând la proiecţii de filme documentare, folosind echipamentele de tehnică de calcul şi vizualizare, întâlniri şi dezbateri în care să fie invitaţi în mijlocul elevilor oameni din domeniul bancar, copiii sunt atraşi şi rețin mult mai uşor noile concepte şi proceduri.

Prin conţinutul său educaţional specific, disciplina opţională „Educaţia financiară” a contribuit la educarea copiilor în acest domeniu. Pe lângă elementele teoretice noi introduse în carte, copilul se bucură şi de o descriere a modului în care se economisesc banii (deschiderea unui cont de economii, vizualizarea certificatului de depozit, a libretului de economii, a extrasului de cont), învață să calculeaze dobânda la suma existentă într-un cont, cum se calculează un sold, componentele unei file de cec, modul de utilizare a cardului, etc.

Cartea “Banii pe înţelesul copiilor” a reprezentat, astfel, un pionier în domeniul educaţiei financiare a copiilor. Ca manual, cartea este o provocare pentru generaţia actuală de copii, copii care s-au născut cu calculatorul „în braţe”.

Cartea şi caietul „Banii pe înţelesul copiilor” au fost lansate la Târgul Internaţional Gaudeamus – Carte de Învăţătură, care s-a desfăşurat în perioada 19-23 noiembrie 2008.la Complexul Expoziţional ROMEXPO.

Pe data de 5 decembrie 2008., cartea şi caietul „Banii pe înţelesul copiilor” au fost lansate şi la Liceul Jean Monnet din Bucureşti în prezenţa a 100 de copii din 10 şcoli ale sectorului 1, inclusiv din Liceul Jean Monnet, însoţiţi de cadrele didactice. La eveniment, au mai participat pe lângă reprezentanţii Editurii Didactice şi Pedagogice şi Raiffeisen Bank şi inspectorul şcolar general de la ISMB şi inspectoarea de şcoală primară a Inspectoratului Şcolar a sectorului 1, dl.prof. univ.dr. Vasile Cândea preşedintele Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România etc.

Ca urmare a popularizării făcute cărţilor prin lansări de carte, în anul 2009 au început apară roadele muncii depuse şi anume:

  • 4 cadre didactice de la 4 clase (101 elevi) din Liceul Jean Monnet, 1 institutor de la Liceul Alex.Vlahuţă (26 elevi) şi un alt cadru didactic de la Şcoala generală nr.183 (18 elevi) au solicitat prin Inspectoratul şcolar al sectorului 1 aplicarea, începând cu anul şcolar 2009-2010, a unei discipline opţionale de „Educaţie financiară”, care va utiliza ca material bibliografic cartea şi caietul „Banii pe înţelesul copiilor”;
  • Deschiderea Atelierului de educaţie financiar-bancară (9 iunie 2009) din cadrul Centrului Cultural Genesis din sectorul 1;
  • Aplicarea, începând cu anul şcolar 2009-2010, a opţionalului de „Educaţie financiară” la Şcoala Genesis (22 elevi din cls. a III a şi, respectiv a IV a ) din sectorul 1;
  • Aplicarea, începând cu anul şcolar 2009-2010, a disciplinei opţionale „Educaţie financiară” la Şcoala Metropolitană Academia Română pentru Copii (ARC) (7 elevi din cls. a II a) din sectorul 6;