Banii pe înțelesul copiilor

În anul școlar 2013 – 2014, s-au înscris în proiect 12.502 elevi, 674 (dascăli și inspectori școlari), adică un total de 13.176 din 32 județe (Arad, Argeș, Bacău, Bihor, Bistrița-Năsăud, Botoșani, Brașov, Brăila, Buzău, Călărași,Caraș-Severin, Cluj, Constanța, Covasna, Dâmbovița, Dolj, Galați, Harghita, Hunedoara, Ialomița, Iași, Maramureș, Neamț, Olt, Prahova, Sălaj, Sibiu, Suceava, Tulcea, Vâlcea, Vrancea și Vaslui) și Municipiul București. – față de target-ul propus de 10.000 elevi. În anul școlar 2014 – 2015, s-au înscris în proiect peste 46.000 elevi și dascălii aferenți celor 41 județe și Municipiului București.
Raportat la acest număr de solicitări și ținând cont de faptul că bugetul alocat proiectului în anul 2014 nu a acoperit decât un număr de aproximativ de 25.000 elevi, diferența a fost acoperită treptat din alte surse atrase de la bănci, companii, precum și prin Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație (APPE).
Astfel că, APPE s-a implicat activ în sprijinirea proiectului national de introducere a disciplinei opționale Educație financiară la nivelul învățământului primar. Proiectul s-a derulat pe baza programei școlare pentru disciplină opțională – învățământul primar – „Educație financiară”, aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4887/26.08.2013 al ministrului educației și a fost conceput a se desfăşura pe o perioadă de 1-2 ani (cls. a III a și/sau a IV a), o oră pe săptămână. Introducerea noii discipline opționale “Educație financiară” în școli, s-a realizat prin semnarea Protocolului de colaborare nr. 6/26.11.2013, respectiv 10830/25.11.2013 de către Banca Națională a României și Ministerul Educației Naționale pe o periodă de 4 ani.

Auxiliarele curriculare recomandate de Ministerul Educației Naționale ca material bibliografic pentru disciplina opțională „Educație financiară” învățământ primar cls. a III a și/sau a IV a sunt:
1. Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor
2. Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, caietul elevului
3. Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, ghidul învățătorului + CD lecțiilor predate
Scopul proiectului constă în:
• creşterea gradului de implicare a cadrelor didactice, copiilor şi părinţilor acestora în activităţi de educaţie financiară și cunoașterea mai bună a particularităților culturale românești;
• conturarea unei imagini complete a modului în care banii sunt percepuţi, cheltuiţi, economisiţi, împrumutaţi, investiţi în societatea de azi, concomitent cu dobândirea unor abilităţi de gestionare a banilor.

Ca urmare a implementării proiectului de introducere la nivelul învățământului primar a disciplinei opționale „Educație financiară” (CDȘ), a devenit necesară și o primă evaluare a nivelului de cunoştinţe ale copiilor, așa cum se procedează și la celelalte discipline.
În aceste condiții, a fost lansată, în anul școlar 2013 – 2014, prima ediție a concursului de educație financiară „Olimpiada micilor bancheri”, considerând că, aceasta reprezintă un instrument util pentru evaluarea acestei discipline noi.
Prima ediţie a Olimpiadei s-a desfăşurat în două judeţe, în care opţionalul se află deja în al doilea an al implementării – Prahova şi Dâmboviţa.
La Ediția a II a a Olimpiadei Micilor Bancheri, au concurat la București în cadrul fazei naționale 100 copii din mun. București și din 16 județe ale țării.
În 2016 ca și în cei doi ani anteriori, în perioada 14 – 21 martie 2016 (Global Money Week), s-a defășurat prima etapă a concursului – faza locală. S-au înscris în competiție peste 4.500 copii din 129 clase din mun. București și 26 județe. După primele primele două etape locale (probă scrisă și realizarea unui proiect), intenționăm să aducem la București 120 copii, cu rezultatele cele mai bune la educație financiară. Festivitatea de premiere va avea loc pe 6 mai ac la BNR – sala Mitiță Constantinescu.

Începând cu anul școlar 2015-2016, proiectul s-a extins și la primele clase ale învățământului primar, având ca manual: Educație financiară prin joc – auxiliar curricular pentru cls.pregătitoare/cls.I/cls.aII a. La cererea educatoarelor, am încercat să realizez și o culegere de fișe de lucru: să desenăm, să colorăm, să spunem poezii și să cântăm pe tema banilor. Așa că, având sprijinul financiar al BCR am elaborat două cărticele pentru gradiniță, însoțite de soft educațional:
De la joc…la educație finaciară + soft educațional – auxiliar curricular pentru nivel 1 gradiniță (vârstă 4-5 ani)
De la joc…la educație finaciară + soft educațional – auxiliar curricular pentru nivel 2 gradiniță (vârstă 5-6 ani)

Proiectul de învățământ preșcolar a fost lansat la Brașov în ianuarie 2016 în prezența reprezentanților ministerului educației, BNR, BCR, inspectori din învățământul preșcolar din țară.
Ulterior, proiectul a fost lansat în municipiul București și în 6 județe: Cluj, Constanța, Dolj, Iași, Sibiu, Timiș și s-a decis extinderea sa și pentru anul școlar 2016 – 2017. Auxiliarele curriculare au fost oferite gratuit unui număr total de 48.000 de preșcolari și 14.000 de educatori.
Așteptăm sa vă alăturați și dumneavoastră Proiectul național de introducere a educației financiare ca disciplină opțională la nivelul învățământului primar, înscriidu-vă aici.