Informații generale

ASOCIATIA PENTRU PROMOVAREA PERFORMANTEI IN EDUCATIE (APPE) a fost înființată în conformitate cu Certificatul de înregistrare fiscală seria A, nr. 0731847, având codul de înregistrare fiscal nr.33419693/25.07.2014 și are sediul social situat în municipiul București, sector 3, Bulevardul Mircea Vodă nr.43, Bloc M32, Sc.1, etaj IV, ap. 15.

Asociatia este persoană juridică română de drept privat, fără scop patrimonial, constituită în temeiul OG 26/2000.

Scopul Asociației constă în:

 1. Sustinerea, modernizarea, dezvoltarea si eficientizarea sistemului educational din Romania, la toate nivelele, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si cu specificul societatii romanesti;
 2. Sustinerea si promovarea intereselor copiilor si tinerilor din invatamantul preuniversitar in relatia cu Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare, administratiile centrale si locale si nu numai.

Principalele obiective ale Asocieției, în baza Statutului acesteia:

 • promovarea educatiei si a formarii initiale si continue de calitate pentru invatamantul preuniversitar;
 • promovarea culturii antreprenoriale si imbunatatirea calitatii muncii;
 • promovarea, pe termen lung, a (re)insertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, a tinerilor si somerilor, inclusiv din zonele rurale;
 • promovarea comunicarii si cooperarii intre unitatile de invatamant si Ministerul Educatiei Nationale, inspectoratele scolare, administratiile centrale si locale, organizatii nationale si internationale si societatea civila;
 • schimbul de informatii, cu organizatii similare din tara si strainatate, in domeniul sustinerii, modernizarii, dezvoltarii si eficientizarii sistemului educational din Romania, in concordanta cu standardele Uniunii Europene si cu specificul societatii romanesti;
 • facilitarea accesului la educatie si pe piata muncii a grupurilor vulnerabile;
 • instruire si educatie, formare profesionala;
 • educatia familiei si a parintilor;
 • dezvoltarea spiritului si parteneriatului comunitar;
 • promovarea programelor de dezvoltare transfrontaliera;
 • organizarea de conferinte si seminarii pentru dezvoltarea abilitatilor si/sau dobandirea de cunostinte in elaborarea de proiecte si asigurarea consultantei in scrierea lor;
 • efectuarea de studii pentru identificarea si definirea nevoilor de educatie la nivel local si national;
 • producerea si difuzarea de materiale didactice, materiale auxiliare, mijloace de invatamant;
 • initierea si organizarea de concursuri la nivel scolar si interscolar, atat pe plan local, cat si la nivel international, pe teme aflate in conexiune cu scopul si obiectivele stabilite de Asociatie;
 • dezvoltarea unor relatii de colaborare cu organizatii si institutii interne si internationale din domeniul in care activeaza Asociatia;
 • initierea, dezvoltarea, promovarea si desfasurarea, in colaborare cu cadre didactice, de activitati educationale scolare si extrascolare;
 • sprijinirea cadrelor didactice in activitatile de consiliere si de orientare socio-profesionala sau de integrare sociala a elevilor;
 • sprijinirea parteneriatelor educationale dintre unitatile de invatamant si institutiile cu rol educativ pe plan intern si international;
 • cultivarea si promovarea valorilor culturii nationale si universale si promovarea schimburilor stiintifice si culturale cu alte tari;
 • promovarea schimburilor de informatii, a comunicarii si cooperarii intre asociatii de acelasi tip sau conexe actului/procesului educational;
 • editarea si tiparirea de materiale sau publicatii in legatura cu scopurile si activitatea desfasurata de Asociatie, servicii de voluntariat comunitar;
 • organizarea de work–shop–uri, colocvii, dezbateri, simpozioane, conferinte, mese rotunde, team–building–uri, cursuri, actiuni cu diverse teme si participarea la actiuni organizate de catre asociatii similare, atat pe plan intern, cat si international;
 • promovarea si dezvoltarea actului educational si de pregatire profesionala prin work–shop–uri, colocvii, dezbateri, simpozioane, conferinte, mese rotunde, team–building–uri, cursuri, inclusiv prin programe externe in scopul imbunatatirii invatamantului;

MEMBRI FONDATORI:

GOLOȘOIU – GEORGESCU  LIGIA – DOINA, președinte
NICOLAE MARIANA, membru
NICUȚĂ GEORGE-GABRIEL, membru.

Misiune

Asociația pentru Promovarea Performanței în Educație este o organizație non-guvernamentală care își dorește maximizarea performanței în educația din România prin susținerea studierii discilinei „educație financiară” înca de la o vârstă fragedă.

APPE va funcționa ca un tampon (buffer) între Banca Națională a României, Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și actorii de pe piața financiar-bancară din România, utilizând atent resursele în vedere realizării continuității proiectului național.

Viziune

Credem ca procesul de educație stă la baza piramidei nevoilor ca parte definitorie a dezvoltării personale și sociale. De asemenea, considerăm că acest proces are nevoie de timp pentru a da roade, investiția în educație fiind o investiție pe termen mediu și lung.

Viziunea APPE este să contribuie la formarea unei noi generații de români informați și educați din punct de vedere financiar-bancar pentru care să primeze economisirea și antreprenoriatul.

Doar educând viitoarele generații, vom fi capabili să evităm crizele financiare!

Valori fundamentale

 • continuitate
 • dezvoltare durabila si sustenabila
 • onestitate
 • transparenta
 • respectarea promisiunilor