Prezentare proiect de educație financiară

Derularea proiectului național de implementarea la nivel învățământului primar a disciplinei opționale Educație financiară (CDȘ) are la bază programa școlară pentru disciplină opțională – învățământul primar “Educație financiară”, aprobată de Ministerul Educației Naționale prin Ordinul nr. 4887/26.08.2013 al ministrului educației, concepătă a se desfăşura pe o perioadă de 1-2 ani (cls. a III a și/sau a IV a), o oră pe săptămână.

Auxiliarele curriculare recomandate de Ministerul Educației ca material bibliografic pentru disciplina opțională „Educație financiară” învățământ primar cls. a III a și/sau a IV a sunt:

  • Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, manual;
  • Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, caietul elevului;
  • Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, ghidul învățătorului + CD lecțiilor predate + exemple de bună practică.

1. Manualul Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor a ajuns în anul 2016 la a cincea ediție îmbunătățită. Toate edițiile s-au bucurat de un real succes atât în rândul elevilor, cât și al dascălilor.

Manualul, așa cum a fost elaborat, a reprezentat o provocare, mai ales pentru elevii cu vârste cuprinse între 8 – 10 ani care, după ce au studiat-o, au formulat unele propuneri și sugestii, înţelegând că bunul obicei al economisirii începe de la o vârstă fragedă.

Manualul este recomandat a fi utilizat ca material bibliografic pentru disciplina opțională „Educație financiară” – curriculum la decizia școlii pentru învățământul primar (clasa a III-a și/ sau a IV-a), precum şi ca auxiliar transcurricular pentru disciplinele din cadrul trunchiului comun Matematică – Ştiinţe, Om şi Societate şi Dezvoltare Personală. Cursul aduce inovaţie în educaţie, schimb de experienţă, schimb de bune practici, o abordare modernă la standarde europene de predare folosind metoda integrată.

Folosind metode atractive de predare prin joc sau „arta prezentării vizuale”, dascălii vor ţine seama de cele mai adecvate metode în predarea noilor noţiuni din cadrul opţionalului menţionat, îmbinând totodată elementele de predare formale cu cele nonformale.

2. Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, caietul elevului

Alături de manual, caietul elevului completează fixarea noţiunilor teoretice prin jocuri distractive, rebusuri şi desene. Astfel, folosind un limbaj simplu şi clar, apelând la proiecţii de filme documentare, folosind echipamentele de tehnică de calcul şi vizualizare, întâlniri şi dezbateri în care să fie invitaţi în mijlocul elevilor specialişti din domeniu, elevii vor fi atraşi şi vor reţine mult mai uşor noile concepte şi proceduri.

În caietul elevului, copiii sunt invitați în lumea bănuțului. În această lume, copiii se familiarizează cu învățarea, aplicarea, realizarea de proiecte, realizarea de vizite la bănci, la muzee, companii, îmbinarea de elemente de educație financiară cu cele antreprenoriale, participarea la concursuri de educație financiară, cum este și Olimpiada Micilor Bancheri.

3. Educație financiară – Banii pe înțelesul copiilor, ghidul învățătorului + CD lecțiilor predate + exemple de bună practică

Prin acest ghid am dorit să realizăm o formare a învățătorilor și profesorilor pentru predarea unei discipline noi cum este educația financiară, care să fie pregătiți în a utiliza instrumente moderne de predare. Prin proiectul de educație financiară am dorit să-i formăm pe elevi să devină mai responsabili cu banii, dar să îi instruim pe învățători pentru a-și construi un viitor profesional mai bun.

În acest fel, vom avea o generație care va înțelege mai bine cum funcționează economía, care este rolul băncilor și cum pot fi folosite produsele financiare într-un mod responsabil și vom avea o generație care va avea altă atitudine față de relația muncă-bani.

4. Educație financiară prin joc – auxiliar curricular pentru cls.pregătitoare/cls.I/cls.aII a.

Prin activitățile integrate incluse în carte, s-a urmărit dezvoltarea capacității copilului de a comunica propriile idei, opinii, gânduri, sentimente, cât și apropierea de viața cotidiană.

Elevii vor identifica și exersa diferite tipuri de comportamente în situații de învățare autentică. De exemplu, vor învăța reguli de politețe pe care trebuie să le aplice la cumpătărături, se vor familiariza cu produse-jucării, dar și cu bancnotele și monedele care circulă în țara noastră.

Prin predarea noțiunilor din carte, se poate realiza un prim pas în punerea bazelor unei educații financiare atât de necesare omului contemporan.

5. De la joc…la educație finaciară + soft educațional – auxiliar curricular pentru nivel 1 gradiniță (vârstă 4-5 ani);

6. De la joc…la educație finaciară + soft educațional – auxiliar curricular pentru nivel 2 gradiniță (vârstă 5-6 ani).

Cărțile au fost realizate la cererea educatoarelor și au fost realizate sub forma unei culegeri de fișe de lucru pentru preșcolari: să desenăm, să colorăm, să spunem poezii și să cântăm pe tema banilor, sub forma a două cărticele pentru gradiniță, însoțite de un soft educațional:

Prin aceste cărticele, am dorit să promovăm conceptul de educație financiară pentru preșcolari, cu activități în triada părinți-copii-educatori și, de asemenea, să imprimăm respectul copiilor față de muncă.