Simpozionul național 2015

27 noiembrie 2015 Banca Națională a României

Vineri, 27 noiembrie 2015, a avut loc simpozionul naţional cu tema „Formarea și evaluarea competențelor în predarea educației financiare la învățământul primar: metode și tehnici moderne de predare”. Simpozionul a fost organizat de Banca Națională a României, în colaborare cu Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Parteneri: Asociaţia pentru Promovarea Performanţei în Educaţie și Revista Cutezătorii.

Evenimentul s-a desfăşurat în sala “Mitiţă Constantinescu” din Banca Naţională a României şi s-a înscris în seria activităţilor desfăşurate la nivel naţional, ce fac parte din proiectul de implementare a educaţiei financiare în învăţământul primar, proiect derulat de Banca Naţională a României în parteneriat cu Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice, adresându-se cadrelor didactice care predau acest opţional.

Manifestarea a urmărit să se realizeze un schimb de experiență între profesori, în domeniul implementării disciplinei opționale ”Educație financiară” la ciclul primar și având ca finalitate cunoaşterea diverselor modalități de lucru, strategii de predare a disciplinei, abordări transdisciplinare ș.a., în scopul obţinerii performanţelor școlare şi al dezvoltării unui stil propriu de muncă, mai ales, în direcţia încurajării acţiunilor care permit asigurarea calităţii și inovației în educaţie.

Totodată, s-a urmărit dezvoltarea competenţelor de comunicare între factorii educaţiei: profesori- instituţii educative – comunitate. Au fost prezenţi alături de organizatori, reprezentanţi din inspectorate şcolare partenere, instituţii de credit și financiare şi presă.

Acţiunea s-a derulat sub coordonarea doamnei Ligia Georgescu – Goloşoiu, doctor în economie, iniţiatoarea proiectului, dar şi autoarea programei şcolare educaţie financiară – învăţământ primar şi a auxiliarelor curriculare.

Scopul simpozionului:

  • Perfecţionarea cadrelor didactice prin promovarea bunelor practici în educaţie.
  • Realizarea unui schimb de experienţă între cadrele didactice la nivel national.

Obiective:

  • Promovarea disciplinei Educație financiară în rândul cadrelor didactice
  • Promovarea modelelor de bune practici şi valorizarea muncii în echipă
  • Realizarea unui schimb de experienţă util şi necesar pentru cadrele didactice
  • Încurajarea originalităţii în procesul instructiv-educativ
  • Stimularea creativităţii, imaginaţiei şi a comunicării în contextul interdisciplinar
  • Promovarea tehnicilor şi metodelor moderne de lucru cu copiii.

Toate proiectele didactice de lecții prezentate la simpozion au fost evaluate de un juriu și, apoi, culese într-o cărticică electronică înmânată participanților, alături de diplome obținute.

 

APPE