Olimpiada Micilor Bancheri Ediția a II a 2015

9 martie - 30 aprilie 2015

Olimpiada Micilor Bancheri Editia a II a 2015 este un concurs cu tematica de educatie financiara pentru invatamantul primar (cls.a III a si/sau a IV a).

Concursul s-a desfăşurat în cadrul Proiectului naţional de introducere a disciplinei „Educaţie Financiară”la nivelul învăţământului primar.

Intenţia organizatorilor a vizat răspândirea şi evidenţierea interesului manifestat de copii faţă de noţiunile dobândite în cadrul opţionalului „Educaţie Financiară” la clasele primare, dar şi o mai bună pregătire în domeniul ştiinţific, exprimată artistic; cunoaşterea mediului şi instrumentelor bancare, care asigură o mai bună pregătire în stabilirea propriului buget, dar poate deveni în viitor chiar opţiunea lor pentru cariera aleasă.

Fiind o disciplină introdusă de curând în programa şcolară a elevilor din învăţământul  primar,  activitatea elevilor în cadrul orelor de educaţie financiară, precum şi temele abordate în manual necesită studiu şi evaluări permanente, interactivitate, precum  şi realizarea de conexiuni între toţi beneficiarii proiectului, pentru a putea îmbunătăţi  pe viitor întreg procesul educativ şi a-l adapta cerinţelor celor care sunt interesaţi de această disciplină.

 

Perioada de desfasurare: 9 martie – 30 aprilie 2015

Organizatori:

 1. Asociatia pentru Promovarea Performantei in Educatie si Revista Educatie Financiara pe Intelesul Tuturor
 2. Editura Explorator SRL Ploiesti si Revista Cutezatorii

 

Parteneri: ISJ Arad, ISJ Bacau, ISMB, ISJ Buzau, ISJ Brasov, ISJ Ilfov, ISJ Calarasi, ISJ Dambovita, ISJ Constanta, ISJ Iasi, ISJ Teleorman, ISJ Olt, ISJ Giurgiu, ISJ Valcea si ISJ Prahova.

Parteneri media: portalul www.finzoom.ro; ZF; Europa FM etc.

Sponsori: Alpha Bank, BCR, MasterCard, Dedeman.

Inscrierea in concurs a fost gratuita: 23 februarie – 5 martie 2015.

Numărul cadrelor didactice participante la proiect: aprox 500 participanti

Numărul elevilor participanţi la proiect: aprox 7.000 participanti.

 

Promovarea evenimentului:

Mediatizarea evenimentului s-a facut prin:

 1. Elaborarea unui comunicat de presa semnat de organizatori si sponsori
 2. Advertorial in revista Cutezatorii (distribuite national., tiraj mediu 18000buc/editie) si pe site-ul www.cutezatorii.ro
 3. Advertorial in revista Educatie financiara pe intelesul tuturor (1.000 ex./trimestrial, cu distributie in MENCȘ, inspectorate scolare judetene, ISMB, scoli, institutii de credit si financiare, ARB, IBR etc.)
 4. Advertorial pe www.finzoom.ro (3.000 de vizitatori unici pe zi si 65.000 pe luna din domeniul financiar)
 5. Plublicarea unui comunicat de presa final care va sintetiza rezultatele scontate de organizatori si sponsori

Etape:

I – locala (faza pe scoala, cu proba scrisa si proba practica), in perioada 11- 18 martie 2015 o proba scrisa in cadrul orei de educatie financiara;

In perioada 6 aprilie  – 10 aprilie 2015, finalistii probei scrise au elaborat, sub indrumarea cadrului didactic coordonator, un proiect, avand la baza activitati practice pe teme de educatie financiara: afise, fotografii, desene, machete etc. Descrierea activitatii a fost prezentata in format digital PowerPoint, in 12 – 15 slide-uri.

II – regionala (etapa finala) – 30 aprilie 2015 in cadrul actiunii “Fii bancher pentru o zi”, desfasurata la Universitatea Bucuresti – Faculatea de Istorie.

Participantii au fost impartiti in 3 grupuri, astfel:

 • Primul grup a vizitat sediul unei sucursale Alpha Bank
 • Al doilea grup a vizitat sediul unei sucursale BCR
 • Al treile grup a vizitat sediul MasterCard.

Grupul s-a reunit la Banca Nationala a Romaniei, unde finalistii au vizitat Muzeul BNR.

Festivitatea de premiere a avut loc la sediul central al Bancii Nationale a Romaniei.

 

Scopul proiectului

Dezvoltarea şi menţinerea interesului copiilor asupra problemelor legate de cunoaşterea şi de aplicarea corectă a banilor, instrumentelor de plată, dezvoltarea cunoştinţelor financiare, întărirea ideii că „BANUL înseamnă MUNCĂ”.

Scopul acestui concurs este de a-i încuraja pe tineri să-şi împărtăşească ideile referitoare la bani şi bănci. Este, de asemenea, o mare oportunitate de a-şi împărtăşi iniţiativele din domeniul educaţiei financiare şi de a se apropia de mediul bancar.

 

Obiectivele specifice ale proiectului:

 • formarea unor deprinderi de lucru şi comunicare în rândul elevilor;
 • dezvoltarea abilităţilor de cercetare interdisciplinară şi aplicarea lor în viaţa de zi cu zi; stimularea gândirii critice şi creative;
 • dezvoltarea abilităţilor artistice şi creşterea gradului de interes al tinerilor ptr. valorile cultivate;
 • îmbunătăţirea comunicării copii-parinţi-educator;
 • dezvoltarea competenţelor de comunicare între factorii educaţiei (elevi-elevi, elevi-profesori, profesori-profesori, instituţii educative-comunitate).

 

Impactul educativ estimat asupra grupului ţintă

Copiii participanţi au putut să-şi evalueze cunoştinţele dobândite atât prin proba scrisă, cât şi prin proiectele realizate în grup. Ei au îmbinat elementele formale, şcoala, cu cele non-formale (proiectele realizate, o vizită la muzeul de istorie, vizita la o bancă, vizita la Muzeul BNR).

Aceştia au relaţionat unii cu alţii şi au stabilit noi prietenii, schimb de informaţii pe divers teme, inclusiv de educaţie financiară etc.

Au beneficiat de verificarea cunoştinţelor dobândite prin îmbinarea jocului, cu gândirea logică, cu noţiuni de istorie, arheologie, ştiinţe exacte (matematică), comunicare, compunere, muzică, tehnica negocierii, biologie etc. Am urmărit dezvoltarea unui comportament schimbat atât unul cu altul, cât și cu dascălul, familia, dar şi în societate.

Descrierea mai detaliata a activităţilor:

Activitatea nr. 1

Titlul activităţii: etapa pregătitoare, lansarea şi mediatizarea concursului

Perioada de desfăşurare: 23.02- 10.03.2015

Locul desfăşurării: la sediile organizatorilor

Participanţi  (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai comunitatii etc): membri ai institutiilor organizatoare

Introducerea pe site-ul www.cutezatorii.ro a regulamentului de concurs. Au fost identificate şcolile participante, partenerii strategici şi resursele (materiale, umane, financiare) şi au fost încheiate acordurile de parteneriat.

Au fost tipărite şi răspândite materialelor promo.

Activitatea nr. 2

Titlul activităţii: etapa pe şcoală (locală) a concursului

Perioada de desfăşurare: 11.03 – 18.03 2015

Locul desfăşurării: în şcolile partenere

Participanţi: aprox 7000 de elevi şi îndrumătorii lor (unul sau mai multe cadre didactice din fiecare scoală, în funcţie de numărul claselor, reprezentanţi ai instituțiilor organizatoare).

În fiecare şcoală, coordonatorul de proiect, împreună cu un reprezentant al organizatorilor concursului, au evaluat lucrările scrise ale copiilor pe baza baremului primit odată cu subiectele, întocmind clasamentul, pe baza regulamentului. Desemnarea primilor 3 clasaţi la proba scrisă.

Activitatea nr. 3

Titlul activităţii: Monitorizarea concursului şi evaluarea etapei locale

Perioada de desfăşurare: 11.03-05.04 2015

Locul desfăşurării: editura/site www.cutezatorii.ro

Participanti + reprezentanti ai institutiilor organizatoare

Verificarea clasamentelor parţiale fiecărei unitaţi participante şi primirea proiectelor  în format .PP de la acestea; corespondenţa cu participanţii; s-au analizat rezultatele parţiale. S-a realizat corespondenţa cu partenerii şi sponsorii.

 

Activitatea nr. 4

Titlul activităţii: Evaluarea proiectelor

Perioada de desfăşurare: 06.04 – 24.04.2015

Locul desfăşurării: sediul organizatorilor.

Participanti- reprezentanti ai institutiilor organizatoare si a sponsorilor

Primirea proiectelor transmise de şcoli şi centralizarea lor. Evaluarea proiectelor si elaborarea clasamentului final şi postarea lui pe site-ul www.cutezatorii.ro

Activitatea nr. 5

Titlul activităţii:  Faza finală a concursului şi acţiunea „Fii Bancher Pentru O Zi”

Data/perioada de desfăşurare: 30.04 2015

Locul desfăşurării: Universitatea Bucureşti-Facultatea de Drept

Participanţi nr. estimat elevi 100, cadre didactice 20

Parteneri: Univ. Bucureşti, BNR

S-a stabilit desfăşurătorul cronologic al activităţilor: Desfăşurarea etapei finale- proba scrisă la care au participat elevii calificaţi din fiecare judeţ; vizitarea băncii, întâlnire cu reprezentanţi ai băncii;   stabilirea şi anunţarea câştigătorilor; întâlniri cu presa, acordarea diplomelor şi a premiilor; discuţii libere.

Activitatea nr. 6

Titlul activităţii: Şedinta de evaluare/diseminare

Tipul activităţii: activitate organizatorică

Perioada de desfăşurare: 5.05 2015

Locul desfăşurării: sediul organizatorului

Dezbaterea rezultatelor observate şi impactul pe care activităţile l-au avut asupra beneficiarilor, s-au formulat opinii personale asupra desfăşurării proiectului, s-a analizat materialul foto/video; s-a analizat modul în care s-au atins obiectivele formulate iniţial, au fost interpretate datele obţinute, inclusiv ecourile din presă asupra concursului. S-au emis concluziile. S-a elaborat comunicatul de presă.

D.8. Rezultate calitative si cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului

 • creşterea calităţii lucrărilor participanţilor reflectata in notele obtinute dupa evaluare;
 • cresterea numarului de scoli partenere fata de anii anteriori;
 • implicarea partenerilor media în promovarea concursului şi a acţiunii de final;
 • ponderea activitatilor de final din partea  instituţiilor financiar-bancare invitate, sa creasca, fata de   editia anterioară cu cel puţin10%;
 • implicarea şi a altor parteneri cu titlu de sponsor în susţinerea şi promovarea concursului;
 • consolidarea  releelor zonale intre copii şi  coordonatori care au preocupări comune;
 • cresterea traficului pe site-ul concursului si pe forum cu 20%;

 

Câștigători ediția 2015:

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!